Praca – pracownik fizyczny

PRACOWNIK FIZYCZNY

1. Dój krów.

2. Dbanie o higienę doju.

3. Dbanie o stan techniczny i czystość urządzeń udojowych oraz urządzeń do przechowywania mleka.

4. Cielenie krów i jałówek.

5. Karmienie, czyszczenie i dbanie o zdrowie krów i jałówek.

6. Karmienie, pojenie, pielęgnowanie i dbanie o zdrowie cieląt.

7. Przygotowanie krów do zasuszenia i korekcji racic.

8. Dbanie o czystość zwierząt i zagród: usuwanie obornika oraz mycie kojcy i budek.

9. Dbanie o czystość i porządek w budynkach inwentarskich.

10.Dbanie o czystość taksówki mlecznej, wiader oraz koryt służących do pojenia i karmienia.

11. Chwytanie, poskramianie i unieruchamianie zwierząt na potrzeby weterynaryjne oraz pomoc przy przemieszczaniu zwierząt i zabiegach weterynaryjnych.

12. Wykrywanie i zgłaszanie rui.

13. Prace porządkowe na terenie gospodarstwa i drobne prace naprawcze.

14. Pomoc przy pracach polowych związanych z uprawą roli, zbiorem płodów rolnych i innych.

15. Prace załadunkowe i transportowe.

16. Prace magazynowe (czyszczenie, workowanie, przesypywanie płodów rolnych i paszy), przygotowywanie paszy dla zwierząt.

Więcej informacji pod nr telefonu: 604 224 122

Dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych można składać:

– osobiści lub listownie na adres: RGD Dłoń, 63-910 Miejska Górka, Dłoń 4

– email: rgddlon@rgddlon.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń, Dłoń 4, 63-910 Miejska Górka w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

Ten wpis został opublikowany w WPISY dnia , przez .