Dane do FV

Nabywca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

NIP: 777-00-04-960

Odbiorca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń

63-910 Miejska Górka, Dłoń 4

lub jeżeli zakres faktury nie pozwala wpisać odrębnie
nabywcy i odbiorcy:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu              (wpisujemy w formatce nazwy)

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28             (wpisujemy w formatce nazwy)

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń   (wpisujemy w formatce nazwy)

63-910 Miejska Górka, Dłoń 4                                (wpisujemy w formatce adresu)

NIP: 777-00-04-960