Aktualności

23.11.2023

Otwarcie mikrobiogazowni w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dynamicznie rozwijającym się obszarze odnawialnych źródeł energii, coraz większą uwagę zaczyna przyciągać biogaz rolniczy. Stanowi on nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także aktywnie przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń środowiska. W kontekście tego zrównoważonego rozwoju, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń, należące do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, otworzyło własną mikrobiogazownię. 

Oficjalne otwarcie biogazowni w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń (RGD Dłoń) odbyło się 23 listopada br. Gości przywitał dyrektor RGD Dłoń dr inż. Witold   Skrzypczak i następnie przekazał głos Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr. hab. Krzysztofowi Szoszkiewiczowi. W swoim przemówieniu Rektor podkreślił, że uczelnia zawsze była w centrum działań związanych z ekologią, podejmując przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju i pogratulował Dyrektorowi inwestycji, która została w całości sfinansowana ze środków RGD. Następnie o potencjale uniwersyteckich Zakładów Doświadczalnych opowiedział gościom prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, pełnomocnik rektora ds. zakładów doświadczalnych.  

Mikrobiogazownia RDG Dłoń 

Biogaz rolniczy to efekt wykorzystywania organicznych odpadów, w przypadku Gospodarstwa w Dłoni gnojowicy,  w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Proces ten opiera się na zaangażowaniu bakterii metanogennych, które konsumują organiczne odpady, generując w wyniku tego procesu cenny biogaz. W praktyce, mikrobiogazownia Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń skupia się głównie na mokrej fermentacji, która jest efektywna przy użyciu substratów o wysokiej zawartości wilgoci, takich jak gnojowica bydlęca czy świńska. Proces ten odbywa się w fermentorze, gdzie stworzone są optymalne warunki, takie jak temperatura, sprzyjające fermentacji. To tzw. fermentacja mezofilna w reaktorze przepływowym, co oznacza, że proces ten odbywa się w warunkach umożliwiających stały przepływ substratu. Co wyróżnia mikrobiogazownię w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń, to fakt, że fermentor tej instalacji posiada jedną komorę. W praktyce oznacza to, że do produkcji biogazu wystarcza jedno źródło, czyli monosubstrat, eliminując potrzebę stosowania różnych rodzajów domieszek czy dodatkowych surowców, takich jak na przykład kukurydza.  

Otwarcie mikrobiogazowni w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń stanowi krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii w rolnictwie. To innowacyjne podejście do przetwarzania odpadów organicznych na korzystne źródło energii, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Wdrażając tego typu rozwiązania, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu daje przykład, jak istotne jest inwestowanie w technologie przyjazne dla środowiska, przyczyniające się do tworzenia bardziej zrównoważonych i efektywnych systemów energetycznych. 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP