Archiwum kategorii: PRZETARG TRYB NIEOGRANICZONY

Dostawa nawozu: saletrosan – 3/2020

1. Pełna nazwa zamawiającego:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń 63-910 Miejska Górka, Dłoń 4 
tel./fax 65 547 78 26
REGON: 000001844-00098 NIP: 777-00-04-960

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Dostawa nawozu: saletrosan

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.rgddlon.pl 
Dostępna również w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.

4. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego – sekretariat
14.07.2020r. godz.: 8:00

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:
14.07.2020r. r. godz. 08:25 
Siedziba zamawiającego – budynek administracyjny – świetlica

6. Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

3/2020

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (pdf)

Dostawa nawozów: saletra amonowa, mocznik – 2/2020

1. Pełna nazwa zamawiającego:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń 63-910 Miejska Górka, Dłoń 4 
tel./fax 65 547 78 26
REGON: 000001844-00098 NIP: 777-00-04-960

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Dostawę nawozów: saletra amonowa, mocznik

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.rgddlon.pl 
Dostępna również w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.

4. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego – sekretariat
Termin 14.07.2020r. godz.: 8:00

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:
14.07.2020r. r. godz. 08:15 
Siedziba zamawiającego – budynek administracyjny – świetlica

6. Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

2/2020

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (pdf)

Dostawa nawozów do RGD Dłoń 3/2019

1. Pełna nazwa zamawiającego:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń 63-910 Miejska Górka, Dłoń 4 
tel./fax 65 547 78 26
REGON: 000001844-00098 NIP: 777-00-04-960

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Dostawę nawozów dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalne w Dłoni

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.rgddlon.pl 
Dostępna również w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.

4. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego – sekretariat
Termin 18.06.2019r. godz.: 9:00

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:
18.06.2019 r. godz. 09:15 
Siedziba zamawiającego – budynek administracyjny – świetlica

6. Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

3/2019

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (pdf)